Aangezien dokter Marc Hebbrecht erkend is als geneesheer-psychiater worden onderzoeken en behandelingen bij hem voor een gedeelte door de ziekteverzekering terug betaald.

Er is geen terugbetaling voorzien voor een consultatie bij een psycholoog door de meeste mutualiteiten. Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot zes maand na een hospitalisatie. Er is dan wel een verwijzing van de behandelende arts noodzakelijk.

Dokter Marc Hebbrecht is gedeeltelijk geconventioneerd in verband met het RIZIV.