De praktijk richt zich bij voorkeur tot volwassenen die een persoonlijk lijden ervaren en als gevolg daarvan minder goed functioneren. De klachten waarvoor men in onze praktijk hulp zoekt, houden verband met verminderde zelfwaarde, gebrek aan zelfvertrouwen, stoornissen in het contact, moeilijkheden in relaties, angst en depressie, problemen in het liefdesleven, remmingen bij het realiseren van de eigen ambities, studieproblemen, psychosomatische klachten, slaapproblemen en verwarrende dromen, verliesverwerking, levensfaseproblematiek.

Het is belangrijk dat de persoon die zich aanmeldt, zijn probleem kan zien als een eigen probleem, zich hierover verantwoordelijk voelt en eraan wil werken. Hij zal aangemoedigd worden om over zichzelf te spreken en zijn gevoelens te uiten. Een zekere nieuwsgierigheid naar het eigen psychisch functioneren en hoe dit in verband staat met de voorgeschiedenis, is wenselijk.

Indien nodig zal tot gespecialiseerd medisch en psychologisch onderzoek worden overgegaan. Er gebeurt een medische en psychiatrische diagnosestelling. Daarna wordt geoordeeld welk type van behandeling het meest geschikt is. Soms wordt medicatie voorgeschreven, hoewel dit niet de belangrijkste pijler is van de behandeling. Aan iedereen wordt gevraagd geen verslavende middelen zoals alcohol of drugs te gebruiken. Indien dit niet lukt, zullen adviezen gegeven worden om met dit probleem om te gaan of kan een hospitalisatie aangeraden worden.

In de Praktijk Dokter Marc Hebbrecht is psychoanalytische therapiekortdurende therapiegroepstherapie en psychoanalyse mogelijk. Wie meer informatie wenst over deze behandelingsvormen, kan de links raadplegen. Er wordt samengewerkt met ervaren psychologen.

Ook artsen en therapeuten in opleiding kunnen voor hun leertherapie of voor supervisie in de praktijk terecht.

Er bestaat de mogelijkheid om een behandeling te volgen in een andere taal zoals Engels of Frans.