Dokter Marc Hebbrecht is psychiater- psychotherapeut en psychoanalyticus. Na zijn medische opleiding, specialiseerde hij zich in de neurologie, de electro-encefalografie en de psychiatrie. Hij volgde daarna opleidingen in de autogene training, de hypnose, de gedragstherapie, de kortdurende psychodynamische psychotherapie, de groepstherapie, de psychoanalytische psychotherapieën en de klassieke psychoanalyse.

Hij werkte tot 2020 als psychiater in ASSTER Sint-Truiden (het vroegere PZ Sancta Maria). Verder is hij sinds 1990 verbonden aan de psychoanalytische dienst en de dienst persoonlijkheidsstoornissen van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de Katholieke Universiteit Leuven, campus Kortenberg, waar hij psychoanalytische behandelingen verricht en meewerkt aan de opleiding van psychotherapeuten en psychiaters.

Hij vervulde bestuursfuncties in de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP), is past-president van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT), titularis van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (SBP/BVP) en lid van de opleidingscommissie, tevens opleider in de postgraduate specialisatie in de psychoanalytische psychotherapie van de Katholieke Universiteit te Leuven en past-president van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie, full member van de International Psychoanalytical Association (IPA) en actief lid van werkgroepen van de European Psychoanalytic Federation (EPF). Hij werkt mee aan de opleiding in de integratieve psychotherapie van de universiteit van Antwerpen. Vanaf 2014 tot 2021 was hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychoanalyse. Vanaf juni 2022 is hij voorzitter van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse.

Hij is de auteur van enkele boeken:

 • Hebbrecht, M. (red.) (1994) Terugval in de psychiatrie. Sint-Truiden: Ruppol.
 • Hebbrecht, M. (red.) (1997) Bouwen aan een basis. Aspecten van behandeling bij middelengebruikers. Sint-Truiden: Ruppol.
 • Hebbrecht,M. en M. Willemsen (red.) (2000). Het ondersteunend milieu. Sint-Truiden: Ruppol.
 • Hebbrecht, M. & Willemsen, M. (2007). De borderlinepatiënt in dagbehandeling.Over mentalisatie in een psychoanalytisch steunend milieu. Antwerpen: Garant.
 • Hebbrecht, M. & Demuynck, I. (red.) (2008). Empathie. Hoeksteen of struikelblok in psychoanalytische psychotherapie. Antwerpen: Garant.
 • Hebbrecht, M. (2010). De droom. Verkenning van een grensgebied. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Dirkx, J., Hebbrecht, M., Mooij, A.W.M. & Vermote, R. (red.) (2011). Handboek Psychodynamiek. Een verdiepende kijk op psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Luyten, P. , Vanmechelen, W. & Hebbrecht, M. (red.) (2011). Depressie. Actuele psychoanalytische benaderingen. Antwerpen: Garant.
 • Hebbrecht, M. & Vliegen, N. (red.) (2013). Supervisie. Antwerpen: Garant.
 • Philippe, L. & Hebbrecht, M. (red.) (2014). Van verdringen tot vergeten. Antwerpen: Garant.
 • Hebbrecht, M., van Hees, A., De Jong, M. & van Mechelen, R. (2017). Dromen duiden. Een nieuwe benadering. Antwerpen: Garant.
 • Franckx, C. & Hebbrecht, M. (red.) (2023). Het Kinderlijk Trauma. Verloren tussen tederheid en Passie. Antwerpen: Gompel&Svacina

Dokter Marc Hebbrecht werkt nauw samen met een psychiater en ervaren psychologen die allen in de psychotherapie zijn opgeleid. Ze werken autonoom in de praktijk op zelfstandige basis.
Na één of enkele gesprekken kan een doorverwijzing gebeuren. Telkens wordt een behandeling voorgesteld die het beste aansluit op de vraag van de patiënt.

Dokter Natalie Wirix is psychiater en psychoanalytisch psychotherapeute. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) en Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische therapie (VVPT). Ze heeft affiniteit met begeleiding van (aanstaande) moeders en volgde opleidingen in de perinatale mentale gezondheid en Infant Mental Health. Ze is te bereiken op 0479/44.72.55 of via mail op n.wirix@drwirix.be

Eva Verbruggen is klinisch psychologe en psychoanalytisch therapeute. Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en erkend door de psychologencommissie. Ze is bereikbaar op het nummer 0485/91 89 98.

Luc Holthof is klinisch psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut i.o. Hij studeerde tevens bedrijfskunde en veranderkunde in teams & organisaties. Hij is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging van Psychoanalytische Therapie (VVPT). Luc is erkend door de psychologencommissie en bereikbaar op het nummer 0478/09.78.97.

Joachim Coosemans is klinisch psycholoog. Hij is erkend door de psychologencommissie en bereikbaar op het nummer 0474/42.72.91.

Anouk Willemaers is klinisch psychologe en psychoanalytisch therapeute. Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en erkend door de psychologencommissie. Ze is bereikbaar op het nummer 0497/57.16.01.

Dokter Marc Hebbrecht verwijst ook regelmatig naar andere gespecialiseerde psychiaters en psychologen die verbonden zijn aan het VZW ASSTER te Sint-Truiden en/of het Universitair Centrum van de KU Leuven, campus Kortenberg. Bij eventuele doorverwijzing wordt er goed overlegd en wordt de verwijzing opgevolgd indien de patiënt dit wenst.